Průběh terapie

Kranio terapie, držení hlavy

Sezení trvá hodinu až hodinu a půl.

Na začátku společně projdeme jednoduchým vstupním pohovorem, kde si ujasníme váš psychický i fyzický stav, jaká jsou vaše traumata nebo aktuální témata, se kterými přicházíte. Domluvíme se, jak na nich budeme pracovat.

Téma může být jak fyzického tak psychického původu. Terapie se osvědčila také se spirituálními tématy. Čím lépe je pojmenujeme, tím více bude terapie cílenější.

Terapeutická část probíhá na lehátku přikládámím rukou a setrváváním v jemném kontaktu. Vyhovující kontakt si vyzkoušíme ihned na začátku. Po dobu terapie zůstáváte oblečeni, vezměte si proto na sebe něco pohodlného.

Na závěr budete mít dostatek času terapii integrovat. Budeme mít prostor pro sdílení vašich pocitů, pro setrvání s vaším tématem nebo v relaxaci. Zakončení může podle potřeb doběhnout tišeji.

Při opětovných setkáních jednotlivé fáze přizpůsobíme vašim potřebám.