O kraniu

Terapeut Filip u lehátka

Kranio je terapeutická metoda, pracující s tělem ošetřovaného, která má základy v osteopatii. Funguje na základě jemného manuálního kontaktu.

Terapeut se dostane do stavu, kdy je možné navnímat rytmické mimovolní projevy organismu (primární respirace - viz níže) a dává jim prostor pro seberegulaci. Vnímavý dotek funguje jako podpůrné pole, napomáhající k znovunalezení rovnováhy.

Pokud se vám zdá popis účinku terapie příliš obecný, tak zde uvedu několik konkrétnějších příkladů:

 1. Pozitivní ovlivnění svalového napětí.
 2. Redukce chronických i akutních bolestí.
 3. Pomáhá při nerovnováze autonomního nervového systému.
 4. Zlepšuje krevní cirkulaci (ve svalech, vnitřních orgánů).
 5. Zvýšení odolnosti vůči psychickému stresu.
 6. Prevence vzniku onemocnění, zvyšováním bodyawareness (uvědomování si schématu vlastního těla a jeho možností).

Propojení skrze autonomní systém umožňuje oslovit místa v těle, kde mohlo dojít k tvorbě bloků psychosomatického původu.

Všechno, co potřebujete k uzdravení se už v sobě máte. Kranio vám k tomu pomůže vytvořit prostor a zpřístupní vnitřní zdroje vašeho těla.

Primární respirace:

Je rytmický proces odehrávající se uvnitř centrální nervové soustavy a ovlivňující všechny tkáně našeho těla. Primární se jmenuje proto, že je v našem těle pozorovatelný již od momentu početí a pro správné fungování našeho těla (dle studií o KSB) je ještě důležitější, než respirace plicní. Jeho činnost je nezávislá na našem vědomí, neboli autonomní. Jedna z možnosti, kde jej lze zjistit, je vnímání pohybu lebečních kostí dotekem. Rozsah pohybu je řádu mikrometrů, není lehké ho rozpoznat.

Systém primární respirace:

 • Fluktuace mozkomíšní tekutiny.
 • Motilita mozku a míchy.
 • Mobilita reciproční tenzní membrány
 • Mobilita lebečních kostí.
 • Mobilita křížové kosti.

Biodynamický přístup:

Biodynamika je v nejobecnějším smyslu věda. V biodynamickém přístupu je terapie zaměřena na práci se silami, které jsou příčinou primární respirace organismu. Úloha terapeuta je tyto síly rozpoznat a podpořit je v návratu do rovnováhy. Tyto síly, které jsou dobře pozorovatelné při vývoji lidského embrya, jsou zodpovědné za utváření formy, podporují správnou funkci, růst a metabolické procesy v organizmu.